ვიზიტის დაგეგმვა

032 2 18 24 34

სამუშაო საათები

ორშაბათი-პარასკევი: 10-19 სთ / შაბათი : 10–16 სთ

ვიზიტის დაგეგმვა

032 2 18 24 34

სამუშაო საათები

ორშაბათი-პარასკევი: 10-19 სთ / შაბათი : 10–16 სთ

3D კომპიუტერული ტომოგრაფია

NKDC-ში შეგიძლიათ გადაიღოთ 3D კომპიუტერული ტომოგრაფია, რომელიც გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ:როგორც მთლიანი ყბა-სახის, ასევე თავის ქალის სამგანზომილებიანი ანარეკლი და პირის ღრუს ზუსტი სურათი. 3Dკომპიუტერული ტომოგრაფია არ იძლევა ცდომილებას და მისი მიკრონული სიზუსტე საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ ძვლოვანი ქსოვილის სტრუქტურის ყველა დეტალი, კბილის ფესვებისა და არხების აგებულების თავისებურებანი, სწორად განვსაზღვროთ ძლოვანი ქსოვილის მოცულობა და ასევე სად რა სიგრძისა და დიამეტრის იმპლანტი გამოვიყენოთ. 3Dკომპიუტერული ტომოგრაფიის საშუალებით შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ ყბებში, პირის ღრუში არსებული პათოლოგიები.